SİFONİK SİSTEMLER

Yağmur suyu drenajı

Değişen iklim koşulları nedeni ile binalarda kullanılan halk arasında oluk, dere teras, balkon vs olarak tabir edilen bölümlerde toplanan sularının doğal vakum prensibi ile çok hızlı tahliye edilmesi metoduna sifonik sistem adı verilmektedir.

İlkim değişiklikleri nedeni ile artık yağış oranı artmakta ve ani su baskınları olabilecek düzeylere gelmektedir. Bu nedenledir ki yapılarda yağmur suyunun hızli bir şekilde tahliye edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Pompasız tek noktadan çıkış verilebilme özelliği ile estetik ve ergonomiyi bir arada sunan bir sistemdir. Endüstriyel yapılarda kullanılan konvansiyonel sisteme göre alt yapı gerektirmez bina içerisinde rögar kapakları ve buna bağlı borulama sistemi yapılmasına gerek duyulmaz böylelikle alt yapı aşamasında ekonomiklik sağlamaktadır.

Hiç bir eğime gerek duyulmadan suyun tahliyesi ve/veya (?) kottan (+) kota suyun herhangi bir pompa cihazına gerek duyulmadan ulaştırılması mümkündür. Dolu modül sistemi ile çalışan hattın vakum etkisi sayesinde sistemde tıkanıklık yaşanmamaktadır.

Sistemdeki vakum etkisi kendi içerisindeki dizayn sayesinde gerçekleşmektedir.

Klasik sisteme göre %50 düşük boru çaplarının kullanımına imkân sunmaktadır.

Bu nedenle de sifonik sistem yapının üzerinde daha az yer kaplamaktadır.

Sifonik sistemde eğime gerek kalmadan suyun tahliyesi mümkündür.

Paylaş:

Dolu modül özelliği ile suyun yüksek debi ile boru içerisinde hareket etmesi sayesinde sistemin tıkanmaz ve kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.

Sifonik sisteme özel askılama metodu ile borularda genleşmeye bağlı hareketin kontrol edilebilir olması nedeni ile sistem daha güvenlidir.

Sifonik sistemde boru iniş sayısı minimum düzeydedir.

Yapının bulunduğu bölgeye özel yapılan hesaplamalar ile suyun taşma riski ortadan kalkmaktadır.

Alt yapılarda bina içerisinde alt yapı gerektirmez böylelikle ekonomik bir çözüm sağlamaktadır.

KLASİK (Konvansiyonel) SİSTEM
Sifonik Sistem klasik Sistem
SİFONİK SİSTEM

Diğer Hizmetlerimiz :